Protocol de seguretat sanitària i cures

Protocol de seguretat sanitària i cures

 

Advertència:
AQUEST PROTOCOL INCLOU RECOMANACIONS SANITÀRIES I, PER TANT, ES RECOMANA NO IMPRIMIR I CONSULTAR SEMPRE LA VERSIÓ ONLINE PERQUÈ POT MODIFICAR-SE.
EN TOT CAS, LES RECOMANACIONS A SEGUIR HAN DE BASAR-SE SEMPRE EN LES MESURES ESTABLERTES PER LES INSTITUCIONS COMPETENTS EN MATÈRIA
SANITÀRIA. EN CAS DE DIVERGÈNCIA ENTRE AQUEST PROTOCOL I LES RECOMANACIONS SANITÀRIES CAL SEGUIR SEMPRE AQUESTES ÚLTIMES.
ES RECOMANA A TOTES LES VEÏNES I VEÏNS INTERESSADES A PARTICIPAR D’AQUESTA EXPERIÈNCIA DE SUPORT MUTU, MANTENIR-SE INFORMADES A QUALSEVOL DELS SEGÜENTS WEBS:
https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus2019-ncov/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
Cures persones vulnerables: suport en activitats de la vida diària
Justificació
El present protocol neix de la iniciativa i l’esforç col·lectiu que des del teixit d’autoorganització veïnal estem fent per a fer front com a comunitat i des del suport mutu a l’actual crisi sanitària, econòmica i social desencadenada per la pandèmia del Covid-19 sobre un terreny ja colpejat i amenaçat per retallades i polítiques capitalistes i patriarcals.
El document està basat en el document presentat inicialment per la Comissió de suport a les persones amb vulnerabilitat creat pel Grup de Suport Mutu Vallcarca, en el que han participat a la seva redacció i revisió diverses veïnes del barri, algunes de les quals som professionals sanitàries.
Objectius
– Establir recomanacions de seguretat sanitària per a tots els intercanvis en que es vegin involucrades les veïnes.
– Dotar d’un marc clar d’actuació a les persones que vulguin participar d’activitats de suport mutu adreçades a les persones grans, amb major vulnerabilitat i/o mobilitat reduïda.
– Generar confiança mútua amb intervencions segures que augmentin el nostre benestar com a comunitat.
– Interactuar de manera coordinada sempre que calgui amb la resta d’agents de salut de la comunitat posant al centre la seguretat i el benestar de les persones que demanen suport.
– Posar-lo a l’abast de la resta d’assemblees veïnals del territori per si és d’utilitat, així com obrir la porta a millores i suggerències que facin d’aquest un instrument viu i col·lectiu.
Protocol d’actuació
Sant Andreu es divideix en diferents àrees, que van numerades, cadascuna de les quals es gestiona de manera autònoma a través dels grups de WhatsApp de la XSMSA de la zona en qüestió. A cada grup hi ha un o varis administradors que tenen contacte amb les diferents comissions i poden proporcionar els protocols i les diferents eines generades o compartides per les diferents comissions del barri.
És a cada grup de WhatsApp on les veïnes que necessitin ajuda o suport poden demanar tant per a elles com per a tercers, persones voluntàries per a fer la compra tant de béns de consum com de medicaments. En cas que calgui recolzament per passejar mascotes o d’acompanyament, el següent protocol també recull recomanacions al respecte.
Les següents recomanacions sanitàries són molt útils a l’hora de donar suport a persones grans, vulnerables i/o amb mobilitat reduïda.
♦Comunicació
El primer contacte será al grup de WhatsApp i quan s’estableixi qui donarà suport a la persona que el demana, es començarà al comunicació per privat; mai al grup de WhatsApp de la XSMSA. El primer contacte ha de ser tranquil·litzador i empàtic, ha de donar acompanyament i recollir informació necessària per a un bon suport. La persona voluntària segurià el següent protocol per a demanar informació a la persona que solicita l’ajuda:
1. Compra
La persona que ha d’anar a comprar:
– Truca a la persona vulnerable, es presenta i demana les dades. Apuntem totes les dades en un paper, no digital:
o  Adreça
o  Telèfon
o  Quantes persones sou al domicili?
o  Quant de temps pots esperar?
o  Gestió econòmica: Es demana com volen fer (donar diners abans o després de la compra. Hi ha opcions de telepagament en botigues de confiança o alguna opció que no impliqui intercanviar diners?
o  Què necessites? (llista de la compra si s’escau): Fem llista amb quantitats i marques. Preferiblement marca blanca.
o  Informem que anirem al supermercat més proper del domicili o es pacta la botiga amb la persona en funció de la nostra disponibilitat.
o  Si hi ha necessitats especials (p.e. només aliments bio, sense gluten, etc.) que es puguin comprar al mateix súper.
o  Acordar hora aproximada per portar la compra.
o  Si s’ha d’anar a la farmàcia i cal recepta i targeta sanitària (TSI), haurem d’anar a recollir- les abans i parar atenció a la manipulació de la targeta, tal i com es detalla més endavant.
– Explorar si hi ha la necessitat de programar una altra compra durant els següents dies o amb quina periodicitat per planificar-nos millor.
– Tracta obertament la qüestió de com es farà el pagament: anirà primer a rebre els diners en efectiu, els avançarà i li pagarà després, farà un Bizum (o d’altres mètodes de telepagament, per mòbil o d’altres solucions que no impliquin intercanviar diners).
– Explica el protocol d’higiene que seguirà (descrit en l’apartat següent).
2. Gossos
La persona que ha d’anar a passejar el gos o portar l’animal de companyia al veterinari:
– Truca a la persona vulnerable, es presenta i i demana les dades. Apuntem totes les dades en un paper, no digital:
o  Adreça
o  Telèfon
o  Quantes persones sou al domicili?
o  Quant de temps pots esperar?
– Queden com es farà: dia, hora, si serà periòdic, etc.
– Explica el protocol d’higiene que seguirà.
Es fomentarà la creació de “parelles de suport mutu” estables, que permeti planificació, de
manera que reduïm el nombre de contactes i la seva variabilitat.
Protocol de seguretat sanitària per al servei de suport. Prevenció per evitar la propagació del Coronavirus.
En tots els casos en el qual s’hagi de tenir un contacte presencial amb una veïna al que estem oferint servei de suport, cal seguir les recomanacions en matèria de prevenció.
♦Abans de tot …
– Si no ens trobem bé, tenim dubtes sobre el nostre estat de salut hem de delegar i no sentir-nos malament per això. Especialment si tenim tos, febre o dificultat respiratòria hem de cuidar-nos primer i quedar- nos a casa i trucar al 061 en cas de dubte. També en el cas que sospitem haver tingut un possible contacte amb persones simptomàtiques i/o en estudi. En aquest cas ens haurem d’autoconfinar a casa i no es podrà acompanyar a ningú més mentre no se’ns indiqui el contrari.
Per qualsevol acompanyament cal seguir sempre les recomanacions higièniques bàsiques (Annex 1):
– Rentat de mans sovint: Almenys durant 20-30 segons amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. És important conèixer la tècnica, mireu l’annex 1.
– No tocar-se la cara: Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les mans.
– Distància: S’ha de mantenir una distància prudencial entre les persones (entre 1 i 2 metres).
– En tossir o esternudar: Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
– Guants: Si se’n tenen, es poden utilitzar, però això no treu el rentat de mans en TOTES les situacions indicades. Si per qualsevol acció utilitzem guants, cal rentar-nos les mans abans de posar-se’ls i després de treure-se’ls. Els guants són d’un sol ús.
Per compres o anar a buscar receptes per a un altre veí seguir sempre aquests passos (podem semblar pesats però és importat per la nostra salut i la gent que acompanyem fer-ho bé):
1. En el recorregut del nostre acompanyament hem de seguir uns passos que impliquen RENTAR-SE SEMPRE LES MANS ABANS D’ENTRAR I SORTIR DE QUALSEVOL LLOC.
Així, ens rentarem les mans abans de sortir del nostre domicili, en arribar al replà del domicili de la persona acompanyada si cal anar-hi per fer qualsevol intercanvi (diners, bossa/ carretó, targeta…), en sortir-ne, en arribar i sortir de la botiga o farmàcia, en tornar al replà amb les
compres o medicaments i en sortir-ne, i en arribar al nostre domicili. Insistim en aquest punt perquè es pot considerar com la mesura més important de totes. Per una bona tècnica de mans veure Annex 2.
2. Bosses de compra: Utilitzarem preferiblement les nostres i de roba, i en tot cas s’han de rentar en aigua calenta regularment. En tot cas, i sempre que les persones acompanyades no estiguin malaltes o presentin simptomatologia, podem utilitzar les seves però és important insistir en el fet que es rentin amb freqüència amb aigua calenta.
3. Carretó/Targeta sanitària: Després d’agafar les coses del domicili (en tot cas només en persones sense simptomatologia ni malaltes) com carretó o targeta sanitària en tractar-se com a una superfície de contacte, s’ha de netejar-les amb solució desinfectant (una
cullerada sopera de lleixiu per cada litre d’aigua) amb un drap i després rentar-se les mans. En tornar-les al domicili caldrà desinfectar-les de nou i rentar-se les mans. Aquesta dilució s’ha de fer de nou cada dia.
4. Lliurament: Tot el que s’ha de recollir o lliurar s’ha de pactar prèviament (diners, targeta sanitària, recepta…). Sempre que es pugui tot intercanvi es farà al replà i sense contacte personal. Si la persona no pot entrar les bosses sola i necessita que li deixem a dins la casa, ho hauríem de saber abans d’anar- hi i valorar opcions. Si haguéssim d’entrar al domicili habitualment (mai si hi ha persones malaltes amb símptomes -tos, malestar general, febre o
dificultat respiratòria-), portarem guants (previ rentat de mans) i procurarem no compartir l’espai amb la persona acompanyada. Si s’ha de compartir espai, aquesta haurà de portar mascareta i estar a 2 metres de distància. Tot seguint les seves indicacions, s’han de deixar les coses procurant no tocar res del domicili i s’ha de sortir tan aviat com es pugui. Es trauran els guants i es rentaran les mans.
Persones acompanyades:
a. S’insistirà en el fet que les persones acompanyades segueixin totes les normes higièniques descrites. A més, s’insistirà en la necessitat de ventilar el seu domicili amb freqüència, especialment en el cas excepcional en què hàgim d’entrar al domicili. Aquesta recomanació ajudarà a establir una rutina beneficiosa per la mateixa persona
acompanyada.
b. Qualsevol objecte que ens deixen (en tot cas només en persones sanes): els carros, targetes sanitàries, bosses que ens deixen les persones acompanyades, etc. hauran de
ser netejades prèviament com s’ha descrit anteriorment, i els tocaran sempre amb mans netes.
c. Si en cas d’urgència s’ha de compartir espai per fer una cura (incloent posar un termòmetre), sempre portarem guants i li donarem una mascareta a la persona. Des
d’aquest moment se’ns pot considerar contacte d’una persona amb possible Covid-19, i haurem de posar-nos en contacte immediatament amb els serveis sanitaris (trucar al 061). Ens haurem d’autoconfinar a casa i no es podrà acompanyar a ningú més mentre no se’ns indiqui el contrari.
d. Si ens trobem una persona malalta que requereix atenció mèdica ens posarem en contacte amb el 061. En cas de no resposta, ens posarem en contacte amb el seu Centre d’Atenció Primària perquè ens donin indicacions. Si es tracta d’una emergència trucar al 112. Tot acompanyant solidàriament, seguirem instruccions i informarem el referent de la comissió que ens va derivar la demanda d’aquesta persona.
e. Tracte: en qualsevol cas aquest acompanyament s’ha de veure amb sentit de l’humor sense generar por, amb calidesa i naturalitat (al cap i a la fi el suport mutu és el més natural)
f. Mascaretes: Si tenim mascareta i volem fer-la servir pot ser una opció tot i que no és una recomanació vigent per a persones sense símptomes. També és una qüestió a valorar si la persona que fa la demanda ho necessita per sentir-se més segura. Recordem el gran procés especulatiu que s’està produint al voltant de les mascaretes… El més important és que les mascaretes siguin als centres de salut i les tinguin les persones més vulnerables des d’un
punt de vista clínic o amb simptomatologia respiratòria.
g. No oblidem que si nosaltres tenim símptomes respiratoris NO HEM DE FER CAP SERVEI DE SUPORT MUTU A PERSONES AMB MAJOR VULNERABILITAT DAVANT LA
MALALTIA.
Si hem d’acompanyar al metge o d’altre servei
1. Valorar amb la persona si és imprescindible i no es pot ajornar o gestionar de manera no presencial.
2. Si s’ha de fer extremar les mesures de protecció seguint les mesures higièniques descrites a l’Annex 1 (tant per a la persona sol·licitant de suport com per a l’acompanyant).
3. Per valorar si és precisa qualsevol mena de mesura extraordinària, haurem de sol·licitar a la persona aquesta informació provinent del seu Equip d’Atenció Primària i valorar la idoneïtat d’aquest acompanyament.
Passeig de gossos:
1. Ens rentarem les mans abans de sortir del nostre domicili, en arribar al domicili del gos, en agafar el gos, en tornar al domicili i en sortir-ne, i en arribar al nostre domicili. Insistim en aquest punt perquè es pot considerar com la mesura més important de totes.
2. Netejar-los les potes i la cua abans de sortir i entrar i utilitzar corretja d’ús personal (no la de la persona sol·licitant de suport), tal com es recull a les recomanacions disponibles a l’Annex 3.

Annex 1:

Annex 2: Tècnica del rentat de mans

Annex 3: Recomanacions per la cura de gossos

 

Annex 4: Xarxa d’Autoorganització als barris i d’altres recursos

 

– XARXA DE SUPORT PORTA (NOU BARRIS) xarxadesuport.porta@gmail.com
– XARXA DESUPORT MUTU VALLCARCA:
https://suportmutuvallcarca.noblogs.org/
somvallcarca@gmail.com
t.me/VallcarcaVKK
– INFANTS: somvallcarca@gmail.com / t.me/VallcarcaVKK
– LABORAL: somvallcarca@gmail.com / t.me/VallcarcaVKK
– GRÀCIA:
– https://t.me/suportgracia
– https://twitter.com//suportgracia
– SANT GERVASI DE CASSOLES:
– http://t.me/suportmutucoronaviruscassoles
– Xats WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/BATHTMuM4cUEAcRJp9x7Bz
– https://chat.whatsapp.com/Lfv2nt2TscjKh7T2NG7PQr
– SANTS:
https://t.me/covid19sants
– C/Sant Baltasar i C/pomar: https://t.me/santbaltasar
– Plaça Joan Corrades: https://t.me/joancorrades
– Plaça la Farga: https://t.me/joinchat/A3b6vhyg36MryoMpzh8HgA
– C/Sagunt – Constitució:
– https://t.me/joinchat/EluNFBpo3AiWs6Z8Bub5Fw
– RAVAL:
– suportmuturaval@protonmail.com
– https://twitter.com/RavalSuport
– https://t.me/RavalSuport
VIOLÈNCIA MASCLISTA:
900-900-120: Telèfon d’atenció permanent contra la violència masclista
(Generalitat de Catalunya)
900-70-30-30:Telèfon decentre d’Urgències iEmergènciesSocials de
Barcelona (CUESB)
93-291-59-10: Telèfon de Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)
Serveis mínims a 16/03/2020
Atenció presencial general de 9h a 15h (c/ Marie Curie,16)
Atenció presencial d’urgència de 9h a 13h (c/Marie Curie,16)
Atenció telefónica de 9h a 15h tels. 932915910 i 932915920
Fora d’aquests horaris trucar al CUESB (Centre d’Urgències i
EmergènciesSocials
de Barcelona) 24h.
URGÈNCIES SANITÀRIES I DELCOVID-19 : 061
CONSULTES GENERALS 012
EMERGÈNCIES SANITÀRIES 112
CAP SANT ANDREU 93 274 54 90
Centres de Serveis Socials (CSS) de l’Ajuntament de Barcelona: 93 619 73 11
Centre de servei de Guàrdia de Sant Andreu durant el període entre el 16 de març i
10 d’abril:
Adreça: C/ Paixalet,2
Horari: dilluns a divendres de 9:00 a 14:30
Observacions: només s’atendran casos d’urgència
Per més informació actualitzada: https://guia.barcelona.cat/es/detall/centre-de-
serveis-socials-sant-andreu_92086009702.html
CENTRE D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS DE BARCELONA
(CUESB)
900 703 030 (24h)