Participa a la caixa de resistència

Si el govern no suspèn el pagament dels lloguers, les persones llogateres anem cap a la #HuelgaAlquierYa! Pots contribuir amb les despeses fent clic aquí.